Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema.

Wie wordt best gevaccineerd tegen de griep?

  • 65-plussers;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met je huisarts.

Wanneer vaccineren tegen het griepvirus?

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden december. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Elk jaar circuleren er immers andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast.

Het griepvaccin in tijden van corona

Aangezien het griepseizoen mogelijks zal samenvallen met een piek van het aantal corona besmettingen is het belangrijk dat voldoende mensen, in het bijzonder de risicogroepen (zie hierboven ‘wie wordt best gevaccineerd tegen de griep), zich laten vaccineren tegen de griep. Dit om de druk op de gezondheidszorg op dat moment aan te kunnen. Let echter wel op: het griepvaccin biedt geen bescherming tegen een mogelijke besmetting met het corona-virus.

Dit jaar zal de griepvaccinatie gefaseerd verlopen. Dit wil zeggen dat er tussen 15 oktober en 15 november voorrang wordt gegeven aan mensen uit de risicogroepen (zie hierboven ‘wie wordt best gevaccineerd tegen de griep).  Pas vanaf 15 november zal het griepvaccin voor iedereen beschikbaar zijn.

Wat kost de griepprik?

De meeste griepvaccins kosten tussen de 10 en 12 euro per vaccin.

Gratis voor bewoners van gesubsidieerde instellingen

Voor mensen die in een gesubsidieerde zorginstelling in Vlaanderen verblijven, is het vaccin gratis. Het gaat om woonzorgcentra, psychiatrische instellingen voor lang verblijf of instellingen voor personen met een beperking.

Gedeeltelijke terugbetaling

De meeste ziekenfondsen bieden ook de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag terug te vragen voor kosten gemaakt voor aankoop van vaccins, in het kader van de aanvullende ziekteverzekering. Vraag hiervoor een speciaal attest in uw apotheek.